Văn Hóa

Văn Hóa

 

KHÁI NIỆM VĂN HÓA

Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Từ văn hóa trong tiếng Việt là từ gốc Nhật, người Nhật dùng từ này để định nghĩa cách gọi văn hóa theo phương tây. Từ tương ứng với văn hóa theo ngôn ngữ của phương Tây có nguồn gốc từ các dạng của động từ Latin colere là colocoluicultus với hai nghĩa:

(1) giữ gìn, chăm sóc, tạo dựng trong trồng trọt;

(2) cầu cúng.

Theo nhà triết học Anh Thomas Hobbes (1588–1679); Là người cùng thời với các cụ Thủy Tổ họ Nguyễn Phúc Vĩnh, Cụ Tổ họ Vũ Tây … ở Làng Giữa (nay là Thôn Trung Nghĩa, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định); Thì định nghĩa “Lao động dành cho đất gọi là sự gieo trồng và sự dạy dỗ trẻ em gọi là gieo trồng tinh thần“; Có lẽ cũng từ khái niệm ấy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến việc “trồng cây” và “trồng người” sau này.

Đọc tiếp “VĂN HÓA”


Xem thêm:

  1. Về Văn Hóa Dòng Họ Dòng Họ và vai trò của Dòng Họ trong đời sống văn hóa dân tộc – Gia đình Dòng họ những giá trị cơ bản của văn hóa làng xã Việt NamTừ đường nhà thờ Họ trong văn hóa người ViêtViệc Họ và vai trò Trưởng Họ thời nay – 

  2. Đạo Làm Người
  3. Đạo Phật
  4. Đạo Nho
  5. Đạo Lão
  6. Đạo Mẫu
  7. Đạo Thiên Chúa
  8. Văn Hóa Phương Tây

♣ Câu chuyện Văn Hóa

NGHE NHẠC VÀ XEM VIDEO


Sưu tầm

Nguyễn Văn Thân

Giới thiệu Website

Tổng hợp tin bài trên Website