SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 4

SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 4

Có thể tải sách về đọc ngay tại đây; Hoặc sau mỗi phần giới thiệu từng cuốn sách (ở dưới )

1. Bàn về Khế ước xã hội – 2. Bàn về Tinh thần pháp luật – 3. Cái dũng của thánh nhân – 4. Cứ đi để lối thành đường – 5. Giao tiếp với thượng đế – 6. Liệu pháp massa tay – dưỡng sinh thực hành – 7. Tự học bơi lội – các bước để thành công – 8. Các bài văn khấn cúng cổ truyền trong năm – 9. Tổng hợp các bài khấn cúng – văn khấn toàn tập – 10. Giáo trình hán ngữ quyển 1 – 11. Giáo trình hán ngữ quyển 2 – 12. Giáo trình hán ngữ quyển 3 – 13. Giáo trình hán ngữ quyển 4  


GIỚI THIỆU SÁCH

Bàn về khế ước xã hội: Kiệt tác triết học chính trị thế giới

Được tôn vinh là tinh hoa tư tưởng nhân loại, hơn 250 năm qua, quyển sách “Bàn về khế ước xã hội” của triết gia Jean-Jacques Rousseau đã tác động lớn đến sự hình thành các xã hội văn minh phương Tây lẫn phương Đông.

Tự do là điều kiện thiết yếu của con người

“Bàn về khế ước xã hội” (xuất bản năm 1762) là kiệt tác kinh điển của triết học chính trị phương Tây. Kế thừa tư tưởng của những triết gia vĩ đại thời kỳ khai sáng: Thomas Hobbes và John Locke, triết gia Jean-Jacques Rousseau phát triển học thuyết Khế ước xã hội theo hướng đúc rút những nguyên tắc liên kết mối quan hệ giữa các cá nhân, nhà nước, chính phủ để tạo thành xã hội vận hành theo ý chí nguyện vọng toàn dân.

Do đó, “Bàn về khế ước xã hội” coi là bản họa đồ nhằm xây dựng một thể chế dân chủ – cộng hòa, ngày nay hiểu là một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Theo Jean-Jacques Rousseau, bằng cách sát cánh bên nhau thông qua một khế ước xã hội và từ bỏ các quyền tự nhiên, cá nhân sẽ giải thoát cả hai áp lực về sự cạnh tranh và phụ thuộc vào nhau, và như thế con người vẫn tồn tại tự do.

Nội dung “Bàn về khế ước xã hội” chia làm bốn quyển rất khúc chiết. Quyển thứ nhất khái lược quá trình hình thành xã hội và lý do con người cần phải cùng nhau tham gia vào xã hội dân sự thông qua khế ước (công ước/ hiến pháp/ hiệp ước). Quyển thứ hai bàn về lập pháp và ý chí toàn dân. Quyển thứ ba lập luận vấn đề hành pháp. Quyển thứ tư luận về tư pháp.

Nhng quy ước, đnh hướng trong xã hi

“Bàn về khế ước xã hội” đã tạo nên bước ngoặt quyết định cho triết học chính trị và xã hội hiện đại. Những quan điểm pháp chế, định hướng xây dựng xã hội trong “Bàn về khế ước xã hội” đã mở đường cho đại cách mạng Pháp năm 1789, đặt nền móng hình thành Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787, Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948 và là một trong những tác phẩm quan trọng trong phong trào Minh Trị duy tân tại Nhật Bản.

Cho đến nay, “Bàn về khế ước xã hội” vẫn là tác phẩm được khảo cứu, vận dụng tại nhiều quốc gia cũng như các tổ chức toàn cầu nhằm tìm kiếm giá trị và chuẩn mực công dân toàn cầu khao khát hiện thực hóa để nhân loại chung sống hòa bình, tương trợ lẫn nhau. Điển hình như dự án Khảo sát Giá trị Thế giới (World Values Survey) hay các hiệp ước, công ước giữa quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bất cứ giai đoạn lịch sử nào, khi con người vẫn còn hướng vọng về một xã hội tự do, công bằng thì “Bàn về khế ước xã hội” vẫn còn nguyên giá trị tư tưởng. Nhà sáng lập – Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã cẩn trọng tuyển chọn điển tác “Bàn về khế ước xã hội” là một trong những cuốn sách quý thuộc lĩnh vực Chính trị học trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua cuốn sách “Bàn về khế ước xã hội” tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản in và e-book.

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NGHE GIỚI THIỆU “KHẾ ƯỚC XÃ HỘI”

NGHE ĐỌC “KHẾ ƯỚC XÃ HỘI” TRÊN YOUTUBE Tại đây!!!!!!!!!!!!!


BÀN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT

Cùng với tác phẩm “Khế ước xã hội” của Rousseau, “Bàn về tinh thần pháp luật” của Montesquieu được coi là bộ đôi khai sáng về quan điểm pháp lý, mở đường cho tư duy xã hội Pháp đi tới cuộc cách mạng tư sản năm 1789, bởi lẽ các tác giả của nó đã khiến cho dân Pháp khinh sợ sự độc tài, đồng thời khích lệ họ vươn tới khát vọng tự do, đạo đức và bình đẳng.Luật của trời và luật của ngườiĐặt vấn đề luật là những quan hệ tất yếu từ trong bản chất sự vật, Montesquieu khẳng định mọi vật đều có luật của nó. Thế giới thần linh, thế giới vật chất, những trí tuệ siêu việt, cho đến các loài vật và loài người đều có luật của mình.Với quan điểm con người tự nhiên có trước con người xã hội, trước hết Montesquieu đề cập tới những luật của thiên nhiên tạo ra sự tồn tại của chúng ta.Ông cho rằng, trong trạng thái tự nhiên, mỗi người đều cảm thấy thấp kém và ai cũng như mình, nên họ không tìm cách tấn công nhau và hoà bình là luật tự nhiên đầu tiên. Sau đó, những cảm giác về nhu cầu sống gắn liền với cảm giác về sự yếu đuối của mình khiến nảy sinh quy luật con người phải tìm cách để tự nuôi sống bản thân. Và tình yêu là luật tự nhiên thứ ba khi con người có nhu cầu lại gần với nhau. Thế rồi nguyện vọng được sống thành xã hội đã tạo nên luật tự nhiên thứ tư.

Ngay khi được tổ chức thành xã hội, cảm giác yếu đuối trong trạng thái tự nhiên đã biến mất và con người dần dần nhận thức được sức mạnh của mình. Montesquieu nhận thấy, sống trong một xã hội, muốn duy trì được trật tự phải quy định rõ quan hệ giữa người cai trị với người được cai trị. Đó là luật chính trị. Lại phải quy định quan hệ giữa các công dân với nhau. Đó là luật dân sự. Luật chính trị là luật tạo ra nền cai trị, còn luật dân sự là luật để duy trì nền cai trị ấy.

Các mối liên hệ của pháp luật

Montesquieu không nghiên cứu pháp luật như một hiện tượng cô lập, tách biệt, mà đặt nó trong mối tương quan chặt chẽ với các sự vật, hiện tượng khác để tìm và lý giải nguồn gốc và bản chất của pháp luật.

Ông tìm hiểu pháp luật trong các mối quan hệ phong phú, từ các hiện tượng tự nhiên như khí hậu tự nhiên, tính chất đất đai… đến các hiện tượng xã hội như thương mại, tiền tệ, tôn giáo, dân số… Trong từng mối quan hệ, Montesquieu không dừng ở việc lý giải bản chất và đặc điểm của mối quan hệ đó, mà còn chỉ ra những tương đồng và dị biệt có nó theo thời gian, để cuối cùng tìm ra nguyên lý vận động nội tác của chính nó, từ đó đề xuất cách soạn thảo luật và ứng dụng luật trong các lĩnh vực xã hội khác nhau.

Luận về các chính thể

Montesquieu xác định có 3 loại hình chính thể là dân chủ, quân chủ và chuyên chế. Ông định nghĩa: “Chính thể dân chủ là chính thể mà dân chúng hay một bộ phận dân chúng có quyền lực tối cao. Chính thể quân chủ thì chỉ một người cai trị, nhưng cai trị bằng luật pháp được thiết lập hẳn hoi. Trong chính thể chuyên chế thì trái lại, chỉ một người cai trị, mà không luật lệ gì hết, chỉ theo ý chí và sở thích của hắn ta mà thôi”.

Bằng lối tư duy độc đáo, Montesquieu đã chỉ ra ý niệm và bản chất của mỗi loại hình chính thể bằng cách kích thích sự tưởng tượng của người đọc. Chẳng hạn, bàn về chính thể chuyên chế, ông viết: “Những người dã man ở xứ Louisiane muốn ăn quả thì chặt cây từ gốc đổ xuống để hái quả. Chính thể chuyên chế là như rứa đó!”

Thuyết tam quyền phân lập

Tư tưởng phân chia giữa các nhánh quyền lực đã bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại, mà đại diện tiêu biểu là Aristote. Đến thời kỳ Khai sáng thế kỷ XVIII, các nhà tư tưởng Pháp đã làm giàu có thêm nội dung của nó và phát triển thành một học thuyết chính trị – pháp lý độc lập.

Trong tác phẩm “Bàn về tinh thần pháp luật”, Montesquieu đã lập luận tinh tế và chặt chẽ tính tất yếu của việc tách bạch các nhánh quyền lực và về sau, tư tưởng “tam quyền phân lập” này của ông đã trở thành phương pháp kinh điển được các nhà nước tư sản vận dụng để xây dựng và duy trì bộ máy nhà nước của mình. Montesquieu viết:

“Khi mà quyền lập pháp và quyền hành pháp nhập lại trong tay một người hay một Viện Nguyên lão thì sẽ không còn gì là tự do nữa; vì người ta sợ rằng chính ông ta hay viện ấy chỉ đặt ra luật độc tài để thi hành một cách độc tài.

Cũng không có gì là tự do nếu quyền tư pháp không tách khỏi quyền lập pháp và quyền hành pháp. Nếu quyền tư pháp nhập lại với quyền lập pháp thì người ta sẽ độc đoán với quyền sống và quyền tự do của công dân; quan toà sẽ là người đặt ra luật. Nếu quyền tư pháp nhập lại với quyền hành pháp thì ông quan toà sẽ có sức mạnh của kẻ đàn áp.

Nếu một người hay một tổ chức của quan chức, hoặc của quý tộc, hoặc của dân chúng nắm luôn cả ba thứ quyền lực nói trên thì tất cả sẽ mất hết”.

Sau này, Thomas Jefferson – một trong những nhà lập quốc của Mỹ – tiếp tục hoàn thiện tư tưởng “tam quyền phân lập” và góp phần đưa Mỹ trở thành quốc gia áp dụng thuyết phân chia quyền lực một cách cứng rắn.

Có người cho rằng, cuốn sách này lẽ ra có thể hoàn hảo hơn nếu Montesquieu không cường điệu vai trò của khí hậu đối với con người và pháp luật, coi tính chất của khí hậu là yếu tố quyết định tính cách con người và ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật. Tuy nhiên, những người khác lại coi đó là phát hiện độc đáo của Montesquieu khi khám phá bản tính con người, giúp người đọc có một cách tiếp cận mới mẻ và thú vị về con người và xã hội loài người.

Đánh giá cuốn “Bàn về tinh thần pháp luật” của Montesquieu, Voltaire – một trong những nhà khai sáng vĩ đại của Pháp thế kỷ XVIII – đã thừa nhận: “Tác giả luôn suy nghĩ và làm cho người ta phải suy nghĩ… Bà Du Deffand gọi cuốn sách này là “Bộ óc về các luật pháp”. Quả là không có cách đánh giá nào hay hơn! Phải thừa nhận không mấy ai có nhiều trí tuệ như ông và thái độ dũng cảm của ông làm cho bất cứ ai say mê tự do đều phải tán thưởng”.

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem và nghe thêm những bài viết khác về tinh thần pháp luật, Tại đây!!!!!!!!!


CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN

“Cái Dũng Của Thánh Nhân” là cuốn sách với nội dung chính là những tính cách, phẩm chất mà con người cần có để có thể tĩnh tâm trước những giông bão của cuộc đời.

Sách Cái Dũng Của Thánh Nhân giúp ta rèn luyện và học tập đức tính tốt đẹp của người xưa, đặc biệt là dũng khí để không bị những tác động của bên ngoài ảnh hưởng xấu tới chúng ta.

Thời xưa, những người khác biệt, điềm đạm, đạt tới đỉnh cao của sự bình yên trong tâm hồn và dám đương đầu với thách thức thường được gọi là thánh nhân. Nhưng không phải bẩm sinh mà họ đạt được như vậy. Họ vẫn giống người thường, chỉ là họ có cách suy nghĩ và tư duy theo hướng bình thản.

Với lời văn nhẹ nhàng, thấm thía, “Cái Dũng Của Thánh Nhân” sẽ chỉ cho chúng ta từng bước để đạt được sự điềm đạm mà vẫn kiên cường giống như các thánh nhân.

Thứ ta cần chính là tâm thức của của chúng ta, phải thật sự tĩnh tâm, tập trung thì chúng ta mới làm được nhiều điều ý nghĩa. Ở mọi thời đại, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, con người cũng đều cần đến cái dũng, sự khôn ngoan, điềm tĩnh thì mới đối mặt và vượt qua những khó khăn được.

Và ngay tại thời điểm này, chúng ta cũng cần như vậy, cần rèn luyện và tìm hiểu đúng đắn như trong cuốn sách này mà tác giả đã viết đến.

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe đọc: Cái Dũng Của Thánh Nhân – Nguyễn Duy Cần

https://youtu.be/HBvpZTT5jnk

Nghe thêm: Cái Cười Của Thánh Nhân – Nguyễn Duy Cần


CỨ ĐI ĐỂ LỐI THÀNH ĐƯỜNG

Là câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam.

Cứ đi – để lối thành đường là những thao thức, những trải nghiệm sống động, những chia sẻ chân tình, tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp làm tình yêu và lẽ sống của mình. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng không thay đổi mà chính là tìm ra điểm bất biến trong thế giới mau thay đổi này: đó là hiểu rõ bản thân.

Dù ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần một người hiểu rõ điểm mạnh của mình, biết được điều gì quan trọng nhất với bản thân, hiểu rõ những ảnh hưởng tích cực quanh mình, tìm hiểu kỹ đặc điểm của thị trường lao động rồi lên kế hoạch phát triển cho nghề nghiệp phù hợp với mình nhất là được. Và khi đã ra quyết định, thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm với tất cả kết quả, kể cả thất bại. Để rồi nhìn nhận lại bản thân, một lần nữa bắt đầu quy trình hướng nghiệp mới vì quá trình thật sự quan trọng mà bạn cần làm. Kết quả cuối cùng của quyết định nghề nghiệp tốt chính là sự bình an trong tâm hồn.

Việc xã hội ngày càng khắt khe với mọi công việc, ngành nghề đã trở thành vấn đề nan giải mà hầu hết các bạn trẻ đang vô cùng băn khoăn và lo lắng. Chính vì điều đó, các bạn mơ hồ trong định hướng tương lai cũng như chọn cho mình một ngành học phù hợp.

Nhưng các bạn trẻ thân mến, chúng ta không nên quá lo lắng trong định hướng nghề nghiệp, bởi lẽ cuộc sống luôn cho bạn cơ hội để lựa chọn và thể hiện năng lực của mình. Qua cuốn sách Cứ đi – để lối thành đường, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều về con đường huớng nghiệp, cũng như những câu chuyện rất thực tế và đời thường mà chính Phoenix Ho đã trải qua. Từ đó, chúng ta có thể cảm nhận được những khó khăn, trắc trở hay niềm vui và hạnh phúc mà chị đã trải nghiệm. Đó cũng chính là con đường sẽ dẫn bạn đi đúng hướng đến những chặng tiếp theo mà bạn chuẩn bị bước tới.

Vậy khó khăn nhất là chặng đường từ khi bắt đầu đến lúc chúng ta tìm ra lối rẽ của riêng mình. Trước khi được là chính mình, bạn phải hòa mình vào môi trường, học hỏi từ xung quanh và lớn mạnh từ từ. Khi đã quen, đã hiểu, đã vững vàng, lúc ấy chẳng ai có thể cản trở bạn tỏa sáng, thể hiện sức mạnh trong khả năng của mình. Vậy thì hãy dùng thời gian và sự kiên trì để chứng minh mình là ai, bạn nhé!

Cuốn sách Cứ đi – để lối thành đường gồm bốn phần chính:

(1) Hướng nghiệp là một hành trình;

(2) Nối liền hai thế hệ;

(3) Hướng nghiệp và tâm an;

(4) Những nghĩ suy.

Ngoài ra, còn có phần phụ lục phân tích về tác dụng hai mặt của phương pháp trắc nghiệm, được minh họa bằng những ca tư vấn cụ thể trong thực tiễn; những chỉ dẫn cần thiết về các bước chọn ngành, chọn trường và mục tiêu nghề nghiệp.

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giới thiệu sách “Cứ Đi Để Lối Thành Đường”


GIAO THIỆP VỚI THƯỢNG ĐẾ

Nội dung sách Đối thoại với thượng đế – Giao thiệp với thượng đế

Trong bản thiết kế dành cho những người tìm kiếm này, Walsch tiết lộ Mười ảo tưởng về con người – những quan niệm sai lầm mà chúng ta có về bản thân, thế giới và Chúa của chúng ta.

Bây giờ trong sự hiệp thông với Đức Chúa Trời, cuốn sách phong phú và sâu sắc nhất của ông cho đến nay, Walsh khám phá ra cách nâng tình bạn đó lên trạng thái hiệp thông.

Trong bản thiết kế dành cho những người tìm kiếm này, anh ấy tiết lộ Mười Ảo tưởng của Con người ?? những quan niệm sai lầm mà chúng ta có về bản thân và thế giới của chúng ta và Chúa của chúng ta.

Ông mô tả với sự rõ ràng ấn tượng về cách chúng ta có thể hàn gắn sự chia rẽ lớn đã nảy sinh từ những ảo tưởng này.

Và khi anh khám phá ý nghĩa thực sự của việc đưa Chúa vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, của sự can đảm với niềm tin của chúng ta, Walsch cho chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ có thể thoát khỏi ảo tưởng của mình khi chúng ta luôn hành động từ một nơi có mối tương giao sâu sắc với tất cả những gì thánh thiện. ?? nơi hiệp thông với Chúa.

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giới thiệu “GIAO THIỆP VỚI THƯỢNG ĐẾ”

Nghe đọc “GIAO THIỆP VỚI THƯỢNG ĐẾ” trên Youtube Tại đây!!!!!!!!!!!!!!


DƯỠNG SINH THỰC HÀNH – LIỆU PHÁP MÁT XA TAY

Liệu pháp massage có nhiều loại hình nhằm giải quyết các vấn đề khác nhau, sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của từng bệnh nhân. Nhìn chung, có hai lĩnh vực massage chính là để trị liệu và thư giãn.

Các nhà trị liệu tin rằng massage sẽ giải quyết các triệu chứng bệnh ở bệnh nhân bằng cách sử dụng các kỹ thuật đặc biệt kết hợp với các liệu pháp khác như vật lý trị liệu.

Massage thư giãn thì tổng quát hơn vì loại hình massage này giúp thư giãn toàn bộ cơ thể. Đây là kiểu massage bạn thường thấy ở các khu nghỉ mát, spa và các chuỗi trung tâm massage lớn.

Cả hai lĩnh vực matxa trị liệu và thư giãn đều sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như:

• Massage Thụy Điển: Đây là một trong những loại massage nổi tiếng và phổ biến nhất. Cách massage này sử dụng năm đường massage cơ bản hướng về phía tim để thúc đẩy tuần hoàn và giãn cơ nhằm thư giãn toàn diện.

• Massage mô sâu: Tác dụng vào lớp cơ sâu để giải phóng dây chằng và gân nhằm phục hồi chuyển động cơ tối ưu.

• Massage thể thao: Một kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho các vận động viên để thúc đẩy phục hồi và tăng cường hiệu suất cơ bắp.

• Massage chỉnh hình: Một sự kết hợp của massage thể thao và y tế để giúp tăng cường cơ bắp, gân và dây chằng yếu cũng như các chấn thương.

• Điều trị điểm kích thích: Ấn trực tiếp các nốt nhỏ và điểm cực căng trong các nhóm cơ căng cứng.

• Lưu thông bạch huyết: Tác động vào các mô xung quanh các hạch bạch huyết để giảm căng thẳng và giải phóng bạch huyết tích tụ để phòng ngừa bệnh.

• Massage thai kỳ: Massage trước và sau khi sinh để giảm đau và căng thẳng liên quan đến thai kỳ nhằm thúc đẩy hạnh phúc về thể chất và tinh thần.

• Bấm huyệt: Áp dụng áp lực và chuyển động đến các phần cụ thể của bàn tay, bàn chân và tai có liên kết với các khu vực khác của cơ thể.

• Shiatsu: Một cách truyền thống của Nhật Bản, sử dụng áp lực ngón tay vào các điểm bấm huyệt cụ thể.

• Massage đá nóng: Đặt đá ấm lên các khu vực căng thẳng trên cơ thể và đôi khi thêm áp lực vào đá để giải tỏa căng thẳng.

• Bộ gõ: Sử dụng bàn tay hoặc dụng cụ chuyên dụng, dùng áp lực nhẹ theo nhịp cho những vùng cơ đặc biệt căng thẳng.

• Massage lão khoa: Massage chuyên khoa cho bệnh nhân cao tuổi và các bệnh liên quan đến quá trình lão hóa.

• Massage ung thư: Massage được thiết kế cho bệnh nhân ung thư để giảm bớt các vấn đề về thể chất và tinh thần do ung thư và quá trình chữa ung thư.

Liệu pháp Massage tay cũng là một trong những loại liệu pháp giúp cho con người có thể sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ bằng các phương pháp dưỡng sinh cổ truyền.

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


TỰ HỌC BƠI LỘI – CÁC BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG

Ngày xưa con người đến với môi trường nước là để tránh cháy rừng, trốn kẻ thù, tìm kiếm thức ăn, hay đơn giản là tìm nơi tránh ánh nắng mặt trời gay gắt. Cho dù là lý do gì thì lịch sử của hoạt động bơi lội qua suốt các thời đại vẫn rất thú vị. Phụ nữ và đàn ông đã đến với nước vì một áp lực không thể giải thích được. Trẻ em tìm kiếm các vũng nước để chơi đùa. Các thuỷ thủ thì không ngần ngại hướng ra biển. Du khách thường tập trung ở các bãi biển để có cơ hội để tìm kiếm những hình ảnh và âm thanh từ nước.

Bạn cũng có thể cảm nhận được những động lực bí ẩn từ môi trường nước bằng cách học bơi. Bơi lội mang lại sự giải trí, sự thoải mái, thách thức, thi đua và khả năng tự cứu mình trong những tình huống khẩn cấp dưới nước. Bước đầu tiên để thành công trong môi trường nước là học bơi. Nếu bạn tuân theo các quy luật tự nhiên về khả năng nổi và sức kéo, bạn có thể bơi một cách dễ dàng ở bất kỳ tư thế nào, tiêu hao bao nhiêu sức lực bạn muốn, cho dù bạn chỉ 1 tuổi hay đã già đến 91 tuổi.

Bơi lội không đòi hỏi phải thực hiện cả một bộ động tác về tay và chân. Bạn có thể sử dụng bất kỳ động tác tay chân nào để có thể nổi trên mặt nước và di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tuy nhiên, có những động tác khi kết hợp với nhau thì mang lại hiệu quả cao hơn. Và những sự kết hợp như vậy được gọi là một kiểu bơi. Những kiể bơi phổ biến gồm bơi nghiêng, bơi sải, bơi ngửa sơ đẳng, bơi ếch, bơi bướm. Bốn kiểu bơi đầu tiên sẽ được hướng dẫn trong cuốn “Bơi nâng cao – Các bước đến thành công”

Mục lục:

Lời mở đầu

Các bước đi đến thành công

Bơi lội ngày nay

Bước 1: Khả năng nổi tự nhiên: Tất cả mọi người có thể nổi

Bước 2: Lực nâng và lực đẩy: Di chuyển

Bước 3: Kéo tay trong bơi ngửa cơ bản: Bơi một dặm!

Bước 4: Mặt nạ và ống thở: Lặn mình trần!

Bước 5: Đạp chân và kéo tay: Bạn đang bơi!

Bước 6: Hít thở: Cách tiếp cận mới đối với một thói quen cũ

Bước 7: Lật mình và lướt tới: Cân bằng khi nghiêng

Bước 8: Bơi nghiêng: Kiểu bơi mạnh trong lúc nguy kịch

Bước 9: Bơi sải: Bơi thật sự

Bước 10: Bơi ngủa sơ đẳng: Động tác đá chân mới

Bước 11: Bơi ếch: Đầu ngẩng lên

Bước 12: Lao xuống nước: Nhảy xuống nước một cách điệu nghệ

Đánh giá kết quả

Bảng đánh giá

Mời bạn đón đọc.

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN VIỆT NAM – THÍCH THANH DUỆ

Văn khấn cổ truyền Việt Nam – Thích Thanh Duệ (Nguyên Phó Viện trưởng Học Viện Phật Giáo Việt Nam). Sách tái bản, chỉnh lý và bổ sung 2019.

Các Bài Văn Khấn Cúng Cổ Truyền Trong Năm Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng

Ý nghĩa:

Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn, thành đạt… .

Sắm lễ:

Lễ cúng vào ngày Mồng Một (lễ Sóc) và lễ cúng vào chiều tối ngày Rằm (lễ Vọng) thường là lễ chay: Hương, loa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ nặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.

Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước. Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN – ĐĂNG KHOA, ĐÌNH CHƯƠNG

Tải sách (định dạng PDF) về đọc tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ

Giáo trình Hán ngữ được sử dụng rộng rãi tại các trường đại học và các trung tâm dạy tiếng Trung. Đây là bộ giáo trình học tiếng Trung từ Cơ bản tới Nâng cao giúp các bạn nắm vững đầy đủ 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Trung Quốc

TẢI SÁCH VỀ TẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giáo trình hán ngữ quyển 1 

Giáo trình hán ngữ quyển 2 

Giáo trình hán ngữ quyển 3 

Giáo trình hán ngữ quyển 4  


Xem thêm

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 1

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 2

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 3

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 4

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 5

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 6

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 7

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 8

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 9

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 10

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 11

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 12

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 13

♥ SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 14


Sưu tầm

Nguyễn Văn Thân

Giới thiệu Website

Tổng hợp tin bài trên Website

12 thoughts on “SÁCH ĐỌC HÀNG NGÀY VÀ KHO SÁCH 4

 1. Its ljke you learn myy thoughts! Yoou appeaar to know so uch approximately
  this, like yoou wreote the e book inn iit oor something.
  I ferl that yoou simply could do wkth a feww % too foorce
  thhe messagge house a little bit, but insdtead of that,
  thjs is excellent blog. An excellen read. I’ll definiotely bbe back.

 2. Helloo friends, how is everything, aand whaat youu esire tto ssay concerning this
  paragraph, iin my view its genuinely awesokme inn favkr of me.

 3. I relish, causee I found just what I used too be tzking a look for.
  You’veended my 4 day length hunt! God Bless youu man. Have a gdeat day.
  Bye

 4. What’s upp to every one, it’s genuinely a pleasant for me
  to go tto see tnis weeb page, itt consists oof important Information.

 5. Good day! I could ave sworn I’ve visited this website bewfore but after browsing through many
  of the artticles I realized it’s neww to me. Anyways, I’m certainnly delighted I discoverred iit annd I’ll bbe book-marking it and checking back regularly!

 6. I’m really emjoying tthe theme/design of your website.
  Do youu ever run into any web bowser compatibilty issues?
  A couple of mmy bloog readers hhave complained about myy site not workijg correctly in Explorer buut looks great inn Firefox.
  Do you have anyy ttips to help fix thbis issue?

 7. Helpo tto evrry body, it’s mmy firwt goo tto see oof this webpage; tis webpage
  iincludes remrkable annd actually fiune stuff foor visitors.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *