Việc họ và vai trò Trưởng họ thời nay

Việc họ và vai trò Trưởng họ thời nay

Dù vật đổi sao dời, thế giới luôn biến động nhưng tới bây giờ, vấn đề huyết thống, dòng họ vẫn là một điều thiêng liêng trong đó có vai trò quan trọng của Tộc trưởng.

Dòng tộc là cộng đồng những người có chung một ông tổ, cùng mang một họ về phía người cha. Dưới góc nhìn di truyền học thì điều này là vô lý, không bình đẳng nam nữ nhưng đó là truyền thống, là quan niệm dân gian cổ truyền tích tụ bao đời, sao mà thay được!

Đứng đầu một họ có Trưởng họ 長族 tức là người con trai thứ nhất của chi thứ nhất hay còn gọi là chi trưởng, ngành trưởng. Những gia tộc ở miền Bắc Việt Nam, trưởng họ do cha truyền con nối. Trường hợp trưởng họ không có con trai thì truyền lại trong nội bộ chi trưởng, không truyền lại cho các chi dưới.Họ lớn có tộc trưởng họ lớn; các chi có trưởng chi. 

Người làm trưởng họ phải có phẩm chất, có tư cách đạo đức, được mọi người trong dòng họ tin tưởng, tín nhiệm. Nếu người đó hội đủ các yếu tố: Tâm (心 Hiếu đễ, Hòa kính, trách nhiệm…), Tài (財 khả năng tài chính đủ ăn, đủ chi), Trí (智 hiểu biết về xã hội, về lệ tục, có trình độ, có vị thế trong xã hội, biết sắp xếp công việc), Thể (體 có sức khỏe, xốc vác, minh mẫn) thì gia đình đó hay Chi, Phái đó hoặc toàn Gia tộc sẽ vững vàng đi vào hưng thịnh.

Đây là người Thiên định 天定, không phải do bầu, do cử hay tranh mà được. Nhưng khó ai hội đủ 4T (心財智體) đó nên căn bản nhất vẫn là cái Tâm 心. Tâm sáng, lòng trong thì có thể vượt qua được, xứng là ngọn cờ tập hợp toàn gia, dù có nhiều khó khăn trắc trở. Kéo theo đó, vai trò của Dâu trưởng lại càng quan trọng ở tính Nhẫn, Hiếu, Đễ.

Nếu gặp bậc gia trưởng 族長,兄長 chưa được như ý mà người nào trong họ, trong nhà tỏ ý khinh nhờn thì người đó, nhà đó sớm muộn gì cũng không có hậu vận hanh thông.

Ngược lại, có người tuy thuộc Chi thứ, ngành thứ, là con thứ nhưng nếu hội đủ hay đáp ứng phần nào 4T mà thực sự có Tâm thì rất có vai trò, ảnh hưởng trong dòng họ và khi đó gia trưởng mà biết lắng nghe, tận dụng thì gia tộc sẽ hưng thịnh. Đó là do Đời định 人定! Nếu Thiên định và Nhân định hài hòa thì thật là toàn vẹn!.

Có họ khi Trưởng họ mất, người con cả thay thế được quan viên họ tổ chức Lễ suy tôn. Lễ này tuy đơn giản nhưng mang đậm nét truyền thống. Ngày đó các cụ già, anh em, họ hàng đến dự. Người được suy tôn làm trưởng họ phải cúng bái tổ tiên và ra mắt anh em họ hàng trước khi gánh vác những công việc quan trọng được giao.

Người được suy tôn phải hứa trước bàn thờ tổ tiên là: Hoàn thành tốt trọng trách của người trưởng họ, là người đứng ra giải quyết tất cả những việc trọng đại của dòng họ như cưới xin, ma chay, giải quyết các mối quan hệ trong dòng họ và giữ gìn sự đoàn kết trong dòng họ.

Tộc trưởng có quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng. Trưởng họ có trách nhiệm trông nom nhà thờ họ, tổ chức các kì cúng lễ, chủ trì các nghi lễ lớn trong dòng họ. Ngày trước, họ nào cũng có ruộng hương hoả và tự điền. Nếu sung túc thì thì lễ to, nhà thờ họ lớn, tế khí đầy đủ và ngược lại. Khi vào tế lễ, tộc trưởng đầu còn trẻ tuổi vẫn là chủ tế, các ông chú dẫu cao tuổi vẫn là bồi tế. Nếu nhỏ quá thì một ông chú kế trưởng thay thế, cũng như ông vua trẻ chưa thành niên có phụ chính đại thần.

Người ta có thể thực hiện việc ly khai, tách, hợp một vùng đất, chia phái trong một tôn giáo nhưng không ai bỏ được họ (trừ những trường hợp phải thay, cải họ như đã viết ở điểm 1 phần Mở đầu). Việc thờ cúng Thần 神, Thánh 聖, Phật 佛, Chúa 教主… là đi theo cái tưởng tượng, nó sẽ biến đổi theo thời cuộc và sự nhận thức của mỗi người, của xã hội.

Còn việc thờ cúng Tổ tiên là tâm linh tưởng niệm về cái có thực, ghi nhớ đấng sinh thành. Đồng thời suy cho cùng thì các bậc được tôn xưng là Thánh, Thần, Phật, Chúa đều được gắn với những gương Hiếu thảo. Do đó việc “Họ” sẽ trường tồn, tất nhiên mỗi thời sẽ mỗi khác. Trong việc này vai trò của Gia trưởng rất quan trọng, quan viên họ phải theo.

Việc họ 族事 thời nào cũng quan trọng, nó bao gồm nhiều phần việc khác nhau mà quan trọng là: Giỗ Tổ 忌日肇祖, xây Từ đường 造祠堂, soạn, ghi chép Gia phả 撰家譜, chắp nối họ mạc 寻族氏…Nhưng do nhiều nguyên nhân, qua bao thăng trầm của lịch sử, của dòng tộc, từng Chi và mỗi cá nhân, do “Thuỷ, Hoả, Đạo, Tặc” 水火盜賊 làm cho việc họ bị sao nhãng, vai trò của tộc trưởng có thời mờ nhạt.

Sau những năm tháng cam go, Việt Nam vào thời bình trị, ổn định. Do đó việc khôi phục truyền thống văn hoá lâu đời đã bị xâm hóa nghiêm trọng sau những thời thăng trầm của đất nước là cần thiết. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia tộc là giữ lấy cho con cháu đời sau một mảng văn hóa độc đáo gắn liền với đạo hiếu.

Trong tiến trình Đổi mới và khi mà UNESCO lấy ngày 15/5/1994 làm Ngày Quốc tế gia đình và Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định Số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6/2001 là Ngày Gia đình Việt Nam thì vấn đề khơi lại việc họ; tìm lại, soạn Gia phả ở Việt Nam được quan tâm, chú ý rộng rãi hơn.Theo trào lưu chung, đối với mọi người, nhất là với những người xa quê việc tìm về cội nguồn là cần thiết và bức xúc nhằm biết được gốc tích, quan hệ trên dưới, thân sơ…biết ngày giỗ, nơi đặt mồ mả và công tích của tiền nhân.

Nhưng vì “Duy ý chí”, nên phong trào loé lên một thời gian ngắn rồi lụi dần. Trước mắt, họ nào mạnh hay yếu, thành đạt hay suy vi, tình cảm họ hàng gắn bó hay không, tác động tốt xấu tới phong trào chung, còn tuỳ thuộc vào nhiệt tình, khả năng tổ chức lãnh đạo của một số cá nhân, đóng vai trò chủ chốt, chứ chưa có một cơ chế nào bảo đảm sự bền vững lâu dài.

Thời nay ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân, không còn ruộng hương hoả, không còn chế độ thu tô, quyền lợi của tộc trưởng hoặc người thay tộc trưởng, đối với tổ tiên và họ hàng cũng tuỳ thuộc vào nhận thức; tâm tư, trình độ hiểu biết, hoàn cảnh sinh sống của từng người, không có một chế độ quy định nào ràng buộc. Có nhiều họ, tộc trưởng ngụ cư hoặc không thoát ly công tác ở phương xa cũng không giao (hoặc không giao được) việc họ cho ai họ chỉ rảnh tay dốc lực khi đã về hưu, nhưng lúc đó sức đã hết cũng chỉ hô không thôi, người ứng cũng khó!. Lại nữa. vì mưu sinh các chi phái, gia đình đâu còn quần cư tại quê gốc mà tản mát nhiều nơi. Ở đâu mà có người còn anh em ruột tại quê thì sự gắn bó còn chặt chẽ, ngược lại thì sẽ mau nhạt phai. Càng mau phai hơn nếu những gia đình đó kinh tế eo hẹp, học hành ít, giao lưu hạn chế!

Không còn ruộng hương hoả của tổ tiên để lại thì con cháu đóng góp tiền gửi vào quỹ tích kiệm để lấy lai hàng năm mà lo hương khói. Song nền kinh tế Việt Nam chưa ổn định, do trượt giá, một vài yếu tố khách quan nữa tác động nên việc họ có lúc lại rơi vào quên lãng. Đa phần, mọi thế hệ đều có những người, tuy khó khăn về nhiều mặt nhưng rất tâm huyết với việc họ.

Đặc biệt là trong việc tạo dựng Từ đường, duy trì cúng giỗ, tưởng niệm Tổ tiên, soạn thảo Gia phả, chắp nối nhận họ. Nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề lực bất tòng tâm 力不從心 và có thành viên còn tỏ ra miễn cưỡng, tự ti, tự ái lẫn nhau đứng ngoài nên việc họ dễ bị đứt quãng.

Đó là nỗi lòng trăn trở của những người tâm huyết muốn khuyếch trương việc họ, muốn làm cho anh linh tổ tiên, cha ông được “mỉm cười nơi chín suối”. Nhưng tất cả còn ở phía trước!.

Trong bối cảnh đó, cần xác định việc Họ là việc làm tự nguyện, công tâm hướng về cội nguồn và là trách nhiệm chung. Mọi quyết định cần bàn bạc dân chủ trên cơ sở thỏa hiệp, tôn trọng ý kiến các bậc Trưởng lão, cần có những quy ước mới về cúng giỗ cho thích hợp. Khi đó, người Trưởng tộc chỉ cần giữ vai trò cố vấn và quyết định những vấn đề thuộc về Việc họ còn mọi việc khác nên tôn trọng tự do của các thành viên,

Cùng với việc đó là việc thường xuyên, liên tục duy trì việc lập Gia phả. Ngày sinh, ngày mất, mộ phần, những công tích của các thành viên trong Họ phải được chép, bổ xung thường xuyên. Việc chắp nối nhận họ, nhận chi trong tông tộc cũng cần được chú trọng. Những điều hay, lẽ phải, việc tốt phải ghi lại, lưu truyền làm gương cho đời sau. Đồng thời việc dở, điều xấu cũng phải chép ra để đời sau thấy thế mà sợ, mà tránh và mỗi thành viên, mỗi đời trong họ đều được hưởng Phúc Mãn Đường 福滿堂, góp phần để cho Đức Lưu Quang 德流光.

Trưởng họ biết tận dụng sức mạnh tổng hợp của toàn họ, biết khơi dậy những Mạnh Thường Quân chắc mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ.

Nguồn tin: truongtoc.com.vn

Sưu tầm

Nguyễn Văn Thân

Giới thiệu Website

Tổng hợp tin bài trên Website

186 thoughts on “Việc họ và vai trò Trưởng họ thời nay

 1. Admiring thee ard work yoou put into your
  website andd detailed information youu present.

  It’s great too come acxross a blog every obce in a whilee that isn’t the sake outdated
  rehashd information. Excelent read! I’ve aved youir sitfe and I’m adding
  you RSS feeds to mmy Gookgle account.

 2. Hi! I just wanmted to ask if yyou ever havee anny trouble
  with hackers? My lat blog (wordpress) was hacked andd I endedd
  up losing sevveral weeks off hard wor duee to no
  daga backup. Do you have anny metfhods to stip hackers?

 3. Thhis is really interesting, You arre a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forard too seeking mkre
  off yopur wonderful post. Also, I’ve shared your wegsite
  iin my sociql networks!

 4. Hello there, I discovered your website by thee uuse off Google whilst
  loopking for a similar matter, you wweb site got herre up, it appedars to be like great.
  I’ve bookmaeked iit iin myy google bookmarks.
  Heplo there, just become aaare of your weblog viaa Google,
  aand found that it iis truly informative. I aam gonna be careful for brussels.
  I wil bee gratefull inn case you prolceed this inn future.

  Numkerous other folks shall bee benefitted from your writing.
  Cheers!

 5. Juust desire to sayy your articlee is as surprising. The clearness in your post iis just nice and i ccan assue you’re an edpert onn
  this subject. Fiine with your ppermission let mme too grab yoir feeed to kep up too dae wwith forthcoming
  post. Thanks a million and please keep uup tthe
  gratifying work.

 6. Thaks forr sharing yohr thoughts. I really appreciate our efforts aand
  I am waiting for your next write ups thank youu
  once again.

 7. May I just sayy what a comfort to uncover an ineividual whoo reallly understaands whwt they’re discussibg on tthe net.
  You certainlyy know how to bring a problewm to light and make it important.
  A loot more people have to readd this and understand thiis siude off the story.

  I was surprisewd that yyou are not mkre polular given that yyou deginitely poossess the gift.

 8. Linkk exchange iis nothing else except itt is only placing the other person’s weeb site liunk on your pahe att appropriaate place annd other person will lso doo
  simjilar forr you.

 9. Woww thaqt was unusual. I just wrote an reaply lonng comment butt ater I clickied submnit my comment didn’t appear.
  Grrrr… wesll I’m not writing all that over again. Anyhow, jyst wanted to sayy wonderful blog!

 10. Heplo there, I found your website byy means off Googlle even as searfching for a similar matter,your sitre
  came up, it looks good. I’ve bookmarrked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply become alert tto your weblog through Google, aand found that
  it’s truly informative. I’m goling to watch out for brussels.
  I wkll be grateful wheen you proceed tis inn future.
  A lot of folks shall be benefited oout oof your writing.
  Cheers!

 11. I ddo consider alll the ideas you’ve presented for yohr post.
  They’re really convincing and will definittely work. Nonetheless, the postys aare too quick
  ffor newbies. Could you please prolong them a
  little from subsequenht time? Thanks ffor tthe post.

 12. Hello, i read your blg fdom time tto time and i
  own a similar one and i wwas just curious if you get a loot
  of pam remarks? If soo howw doo you reduce it, any plugyin or
  annything you can suggest? I gett sso muych latelyy
  it’s driving me indane so any assistancce is vedy mmuch appreciated.

 13. Я бы хотел выразить свою благодарность автору этой статьи за его профессионализм и преданность точности. Он предоставил достоверные факты и аргументированные выводы, что делает эту статью надежным источником информации.

 14. Эта статья является примером качественного исследования и профессионализма. Автор предоставил нам широкий обзор темы и представил информацию с точки зрения эксперта. Очень важный вклад в популяризацию знаний!

 15. Hello There. I discovered yor weblog thhe use of
  msn. This iis a really smartl wrotten article. I wll be sure to bookmark
  it andd return to earn morte oof your useful information. Thanks for tthe post.
  I’ll definitelly comeback.

 16. I do not eeven knjow hoow I ended upp here, howevedr I belieed
  this pubkish waas good. I do not now who youu mighgt bbe but certaijnly you arre going to a well-known blogger when you arre nnot already.
  Cheers!

 17. Я бы хотел выразить свою благодарность автору этой статьи за его профессионализм и преданность точности. Он предоставил достоверные факты и аргументированные выводы, что делает эту статью надежным источником информации.

 18. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others. Это сообщение отправлено с сайта https://ru.gototop.ee/

 19. I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 20. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We may have a hyperlink trade agreement among us!

 21. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is fundamental and all.
  But think of if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and clips, this blog could undeniably be one of the best in its field.
  Great blog!
  powered by GoToTop.ee
  https://ru.gototop.ee/

 22. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 23. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 24. F*ckin’ tremendous issues here. I’m very glad to look your post. Thank you a lot and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 25. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my search for something concerning this.

 26. Hi there, I foynd your site viaa Google whilst searchinng ffor a simiar subject, yohr webbsite got here up, iit looks great.
  I haave bookkmarked it in myy gooogle bookmarks.

  Hi there, juust bewcome awaare oof your blog thru Google, and found tha
  it’s truly informative. I’m goiong to be carevul ffor brussels.
  I wll appreciate for hose whoo poceed this in future. A llot off otherr people might be benefited ouut of your writing.
  Cheers!

 27. I simplly couldn’t depart your web sit becore suggesting thhat I
  really loved tthe stanbdard information a person provide forr
  your guests?Is goikng tto be agzin frquently iin order too check oout new posts

 28. Hello, I think our wwebsite might bbe hzving beowser
  coompatibility issues. When I look att our blog
  in Opera, it looks fine but when opening inn Internet Explorer, itt hhas some
  overlapping. I just wanfed tto give yyou a quick heads up!
  Other thben that, awewsome blog!

 29. I like thhe vapuable info yyou provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check agaqin here frequently.
  I am quite sure I’ll learn lots of new struff right here!
  Good luchk for thee next!

 30. Hello, i believe that i saw yoou visited mmy weblog soo i
  got hedre tto return tthe favor?.I’m trying tto in finding issues tto enhance my
  website!I assume its adequate to usee some oof
  your concepts!!

 31. I really lke yiur blog.. very ice colorss & theme.
  Did you design this website yourrself oor diid you hire someone too
  doo itt ffor you? Plz answer bahk as I’m looking to design myy ownn blo
  annd would like too know wherde u got tthis from.
  appreciate it

 32. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 33. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

 34. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

 35. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 36. Хорошая работа автора по сбору информации и ее представлению без каких-либо явных предубеждений.

 37. When someone writes an piece of writing he/she keeps the image of a user in his/her brain that how a user can know it. Thus that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!

 38. Очень хорошо исследованная статья! Она содержит много подробностей и является надежным источником информации. Я оцениваю автора за его тщательную работу и приветствую его старания в предоставлении читателям качественного контента.

 39. Я оцениваю информативность статьи и ее способность подать сложную тему в понятной форме.

 40. Я хотел бы подчеркнуть четкость и последовательность изложения в этой статье. Автор сумел объединить информацию в понятный и логичный рассказ, что помогло мне лучше усвоить материал. Очень ценная статья!

 41. I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 42. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 43. Автор представляет разнообразные точки зрения на проблему, что помогает читателю получить обширное представление о ней.

 44. Очень понятная и информативная статья! Автор сумел объяснить сложные понятия простым и доступным языком, что помогло мне лучше усвоить материал. Огромное спасибо за такое ясное изложение! Это сообщение отправлено с сайта https://ru.gototop.ee/

 45. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Cheers

 46. Статья обладает нейтральным тоном и представляет различные точки зрения. Хорошо, что автор уделил внимание как плюсам, так и минусам рассматриваемой темы.

 47. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

 48. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 49. Its fantastic as your other articles : D, thanks for posting. “To be able to look back upon ones life in satisfaction, is to live twice.” by Kahlil Gibran.

 50. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 51. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 52. Статья предлагает объективный обзор исследований, проведенных в данной области. Необходимая информация представлена четко и доступно, что позволяет читателю оценить все аспекты рассматриваемой проблемы.

 53. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 54. Автор предлагает аргументы, подтвержденные достоверными источниками, чтобы убедить читателя в своих утверждениях.

 55. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered shiny clear idea

 56. Я хотел бы выразить свою благодарность автору за его глубокие исследования и ясное изложение. Он сумел объединить сложные концепции и представить их в доступной форме. Это действительно ценный ресурс для всех, кто интересуется этой темой.

 57. Я прочитал эту статью с большим удовольствием! Она написана ясно и доступно, несмотря на сложность темы. Большое спасибо автору за то, что делает сложные понятия понятными для всех.

 58. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 59. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and terrific style and design.

 60. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Chrome. Excellent Blog!

 61. Автор предлагает анализ различных точек зрения на проблему без призыва к одной конкретной позиции.

 62. You’ve made some good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 63. Эта статья – настоящий кладезь информации! Я оцениваю ее полноту и разнообразие представленных фактов. Автор сделал тщательное исследование и предоставил нам ценный ресурс для изучения темы. Большое спасибо за такое ценное содержание!

 64. Статья представляет широкий спектр точек зрения на проблему, что способствует более глубокому пониманию.

 65. Я хотел бы выразить признательность автору за его глубокое понимание темы и его способность представить информацию во всей ее полноте. Я по-настоящему насладился этой статьей и узнал много нового!

 66. Статья содержит информацию, которая актуальна и важна для современного общества.

 67. Статья представляет аккуратный обзор современных исследований и различных точек зрения на данную проблему. Она предоставляет хороший стартовый пункт для тех, кто хочет изучить тему более подробно.

 68. Это позволяет читателям самостоятельно оценить представленную информацию и сделать информированные выводы.

 69. Hello there, just changed into alert to your blog thru Google, and located that it’s truly informative. I’m going to be careful for brussels. I’ll be grateful when you continue this in future. Numerous other folks can be benefited out of your writing. Cheers!

 70. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 71. I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 72. By creating environments that nurture growth, we create holding containers for the inspiration of love to come down

 73. Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It truly useful & it helped me out much. I’m hoping to present something again and help others such as you aided me.

 74. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 75. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 76. I feel that is one of the most significant information for me. And i am glad studying your article. But wanna commentary on few normal things, The web site style is wonderful, the articles is actually great : D. Excellent process, cheers

 77. I truly wanted to post a quick comment in order to express gratitude to you for all of the marvelous ideas you are giving at this site. My time intensive internet look up has finally been recognized with extremely good information to talk about with my co-workers. I would mention that we readers are unequivocally lucky to exist in a great community with very many lovely individuals with very beneficial things. I feel extremely grateful to have seen your entire web page and look forward to some more fabulous moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

 78. Good post. I be taught something more difficult on completely different blogs everyday. It would all the time be stimulating to read content material from other writers and apply a bit of one thing from their store. I’d favor to make use of some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 79. Я очень доволен, что прочитал эту статью. Она не только предоставила мне интересные факты, но и вызвала новые мысли и идеи. Очень вдохновляющая работа, которая оставляет след в моей памяти!

 80. Thanks , I have recently been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive about the supply?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *